Lemvig Kommune

Selvbetjening

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Indhold

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Nyheder

Din søgning efter '{{query}}' gav intet resultat.

Ældreråd

Hvad er Lemvig Ældreråd?
Ældrerådet er talerør for alle borgere over 60 år overfor Lemvig Kommunalbestyrelse.
Ældrerådet er oprettet efter Retssikkerhedsloven. Rådet består af 11 medlemmer og er valgt for 4 år af borgere i Lemvig Kommune, som er fyldt 60 år, bosiddende i Lemvig Kommune. Valget sker ved brevstemmevalg.
Ved valget i 2010 var der knapt 6.000 stemmeberettigede af Kommunens 22.000 borgere.

Hvad laver Lemvig Ældreråd?
Ældrerådet rådgiver Lemvig Kommunalbestyrelse i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokale spørgsmål, der vedrører de ældre.
Kommunalbestyrelsen har pligt til at høre Ældrerådet om alle forhold, som vedrører ældrebefolkningen. Det gælder ikke alene på social- og sundhedsområdet, men også eksempelvis i budgetmæssige, kulturelle, tekniske og miljømæssige sager.
Ældrerådet søger aktivt indflydelse på beslutninger, der angår de ældre. Det gælder lokalt, regionalt –via samarbejde med de øvrige ældreråd i regionen og på landsplan gennem Danske Ældreråd.

Hvordan arbejder Lemvig Ældreråd?
Ældrerådet mødes en gang om måneden undtagen i juli.

Lemvig Ældreråd arbejder for:

  • at der sker rimelige forbedringer af serviceniveauet på ældreområdet
  • at der er trygge, værdige og stimulerende rammer for alle beboere i ældreboliger af forskellige typer
  • at dag- og ugetilbuddene udvikles – for at fremme ældres samvær med andre under aktive former, så de vedligeholder brugernes færdigheder
  • at Lemvig Kommunes tilbud og rehabilitering efter fastlagt genoptræningsplan bliver på et attraktivt og sammenhængende kvalitetsniveau, så det får størst mulig betydning for borgeren
  • at pleje, omsorg og samvær går forud for kontrol
  • at der udvises respekt for den ældre under alle forhold

Ældrerådet tager selv emner op til behandling og fremlæggelse for Kommunalbestyrelsen og andre relevante myndigheder, når det skønnes at have principiel betydning for den ældre del af Lemvig Kommunes borgere.
Lemvig Ældreråd er medlem af Danske Ældreråd og Sammenslutningen af Ældreråd i Region Midtjylland.

Hvem kan henvende sig til Ældrerådet:
Alle kan henvende sig mundtligt eller skriftligt til Ældrerådet med spørgsmål og forslag, der har betydning for aldersgruppen.

Kontaktmuligheder
Ældrerådets sekretær
Sundhedschef Grete Bækgaard Thomsen
Nygade 16, 7620 Lemvig
Telefon: 96 63 11 80 Mail: grba@lemvig.dk

Formand
Lis Jakobsen, Møborg
Telefon: 97 88 14 50 Mail: kraruplund@ofir.dk

Næstformand
Bodil Bang Carstensen, Bøvlingbjerg
Telefon: 97 88 53 99 Mail: bodilbca@gmail.com

Bent Rønn Pedersen, Harboøre
Telefon: 30 54 39 01 Mail: roenn.p@gmail.com

Steen B. Nielsen, Lemvig
Telefon: 97 81 05 15 Mail: bredgade18@hotmail.com

Birthe Vendelbo, Lemvig
Telefon: 97 81 13 03 Mail: bive@mail.dk

Vagn Baunsgaard, Lemvig
Telefon: 97 82 01 19 Mail: vagn@baunsgaard.dk

Betty Nørby, Nr.Nissum
Telefon: 51 25 59 25 Mail: budsgaard@nypost.dk

Christian Kjær, Ramme
Telefon: 97 88 95 40 Mail: ckramme2@gmail.com

Aase Anneberg, Thyborøn
Telefon: 60 93 67 44 Mail: aaseanneberg@hotmail.com

Kathrine Juelsgaard Lind, Vandborg
Telefon: 97 83 63 14 Mail: kathrineogjens@gmail.com

Gunhild Jeppesen, Lemvig
Telefon: 97 82 18 78 / 22 53 11 31 Mail: gunhild.jeppesen@mail.dk

Fritvalgsdatabasen : www.fritvalgsdatabasen.dk
(Styrelsen for Specialrådgivning og Social Service, Odense.)